Dôležitosť opravy chladiča klimatizácie

Na reguláciu správnej teploty vášho vozidla, údržby jadra ohrievača, systému striedavého prúdu a opravy chladiča klimatizácie je nevyhnutné udržiavať správnu teplotu automobilu